• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10972 2023-08-31 หนังสือราชการภายนอก การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ Training Center และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
8862 ศธ0606/61 2022-01-24 หนังสือราชการภายนอก เรื่อง ขอให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด่วนมาก สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ::